For å foreta en bestilling hos Reisefeber må du ha fylt 18 år. 

Den reisende har ansvar for å kontrollere at stavingen av navnet i bestilling, bekreftelse og billett stemmer overens med stavingen av navnet i passet.

Den reisende er ansvarlig for at den e-postadressen som oppgis, er korrekt – og skal omgående kontakte Reisefeber hvis bestillingsbekreftelsen ikke kommer i løpet av noen minutter ved bestilling på reisefeber.no. Ved bestilling på reisefeber.no skjer all ordinær korrespondanse via e-post. Kontroller derfor e-postadressen regelmessig. Den reisende er videre ansvarlig for å kontrollere reisedokumentene samt flyselskapenes vilkår for den aktuelle reisen.
Den reisende er ansvarlig for å kontrollere flytider og eventuelle ruteendringer ved både ut- og hjemreise.

Reisefeber tar forbehold om tekniske problemer og prisfeil som ligger utenfor Reisefebers kontroll, og forbeholder seg retten til innen 24 timer på hverdager å kontakte den reisende om eventuelle endringer av foretatt bestilling.

Reisefeber følger flyselskapenes bestillingsregler, som vanligvis er svært strenge. De fleste billetter kan ikke ombestilles eller refunderes. Ved bestilling på reisefeber.no utstedes den reisendes billetter umiddelbart på betalingstidspunktet.


Formidling av flybilletter

1. Anvendelsesområde
Disse allmenne vilkårene gjelder for formidling av billetter til konsumenter for transport av reisende med fly. Hvis flybillett inngår i en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) av 15. juni 2018, som trådte i kraft 1. juli 2018), skal disse vilkårene ikke gjelde.

2. Avtalens inngåelse
Ved bestilling  av flybillett gjelder de betalingsregler som angis av Reisefeber. Flyselskapets vilkår for reisen, inklusive vilkår for av- og ombestilling, gjelder. Reisefeber skal, før avtalen blir bindende, gi den reisende informasjon om hvor denne kan lese flyselskapets vilkår. Slik informasjon kan f.eks. meddeles ved at Reisefeber oppgir adressen til flyselskapets nettside.

Den reisende skal uavhengig av bestillingsmåte få en bekreftelse. Bekreftelsen sendes per e-post. I bekreftelsen skal det inngå opplysninger om den reisendes navn, reisemålet, avgangs- og ankomsttid og pris samt navn på det avtaleinngående flyselskapet og det eller de flyselskapene som utfører flyvningen.

Avtalen er bindende for partene når Reisefeber har bekreftet den reisendes bestilling i henhold til det ovenstående.

Ved valg av betalingsmåten Faktura blir bestillingen bindende i forbindelse med at du godkjenner betalingsvilkårene selv om du ikke har gjennomført betalingsoverføringen til Klarna.

3. Kontaktopplysninger og beskjeder fra Reisefeber
Reisefeber kan ha behov for å kontakte den reisende f.eks. ved endringer av den kjøpte flyreisen. Den reisende plikter å gi korrekte kontaktopplysninger, som telefonnummer og e-postadresser. Den reisende plikter også å kontrollere fortløpende om han eller hun har mottatt beskjeder fra Reisefeber. Reisefeber har ikke ansvar for eventuell skade eller eventuelt tap som oppstår for den reisende ved endring av den kjøpte flyreisen dersom Reisefeber på korrekt vis har informert den reisende om endringen.

4. Navn på reisende
Korrekt navn skal oppgis på flybilletten. Stavingen av navn på flybilletten må stemme overens med stavingen i passet. Det er bestillerens / den reisendes ansvar å oppgi og kontrollere korrekte opplysninger vedrørende navn på samtlige reisende i følget.

Den reisende plikter å kontrollere at samtlige opplysninger stemmer i bestillingsbekreftelsen og/eller i flybillettene så snart han eller hun har mottatt disse. Hvis en eller flere opplysninger ikke stemmer, skal den reisende omgående informere Reisefeber. Hvis den reisende ikke informerer Reisefeber om feil i bestillingsbekreftelsen og/eller i flybilletten som den reisende har oppdaget eller burde ha oppdaget, har Reisefeber ikke ansvar for skade eller tap som oppstår som følge av dette. Reisefeber skal, på den reisendes oppfordring og hvis mulig, korrigere feilaktige opplysninger. Reisefeber har rett til erstatning både av sine direkte kostnader og av sine administrative kostnader i forbindelse med korrigeringen. Hvis feilen forårsakes av Reisefeber, har Reisefeber ikke rett til slik erstatning.

5. Overdragelse av flybillett
Flybilletter er personlige. Om ikke annet særskilt framgår av flyvilkårene, er det ikke mulig å overdra flybilletten til en annen reisende.

6. Ansvar
Reisefeber opptrer kun som mellommann for det eller de flyselskapene som utfører transporten. Reisefeber har således ikke ansvar for flyreisens gjennomføring eller for eventuelle ruteendringer, innstilling av fly, tap av bagasje eller andre, liknende hendelser. Eventuelle krav grunnet slike hendelser skal derfor rettes direkte til flyselskapet.

Reisefeber er ansvarlig for slike feil som Reisefeber har forårsaket gjennom uaktsomhet, ved f.eks. feil i flybillett eller feilaktig/misvisende informasjon, med mindre Reisefeber kan påvise at de ikke har vært uaktsomme.

Reisefeber har ansvar for at både den reisende og flyselskapet har akseptert avtalen før bekreftelse om bindende avtale gis til den reisende.

7. Endring av pris og andre vilkår
Reisefeber tar forbehold om flyselskapenes eventuelle prisendringer. Ved prisendring etter bestillingstidspunktet, men før avtalen er bindende, skal Reisefeber kontakte den reisende snarest, dog senest innen 24 timer etter at Reisefeber har fått kjennskap til prisendringen.
Det forekommer at et flyselskap vil endre pris eller andre vilkår etter at flyselskapet har akseptert en avtale med den reisende. I slike tilfeller må den reisende henvende seg direkte til flyselskapet med eventuelle krav om erstatning eller hevning. Reisefeber skal hvis mulig bistå den reisende med ombestilling hvis den reisende ønsker det.
I visse land kan det tilkomme lokale avgifter og skatter som skal betales i lokal valuta. Slike skatter og avgifter inngår ikke i billettprisen.

8. Av- eller ombestilling
For avbestilling, ombestilling eller navneendring av flybillett gjelder flyselskapets regler. Om avbestilling, ombestilling eller navneendring tillates av flyselskapet, tilkommer – utover den avgiften flyselskapet beregner seg – en administrativ avgift som Reisefeber har rett til å beregne seg. For tiden er denne avgiften 695 NOK. Avbestilling skal skje før avreise!

9. Avbestillingsbeskyttelse – Reisefeber Avbestillingsbeskyttelse
I flyreisens pris inngår ikke avbestillingsbeskyttelse. Avbestillingsbeskyttelse tegnes separat og må tegnes senest i forbindelse med at reisen bestilles.
Med Reisefebers tilleggsprodukt “Avbestillingsbeskyttelse” kan man avbestille reisen – før avgang fra avreisestedet – uten å måtte oppgi årsak. Som kunde hos Reisefeber skal man alltid kunne føle seg trygg dersom noe uforutsett inntreffer, det være seg sykdom, flyselskapkonkurs eller endrede planer. Reisefebers tilleggsprodukt “Avbestillingsbeskyttelse” gjelder også ved flyselskapkonkurs og sikrer deg hjelp til å ombestille flyreisen din med et annet flyselskap uten ekstra kostnad.

Ved kjøp av avbestillingsforsikring via en annen forsikringsleverandør enn Reisefeber gjelder forsikringsselskapets vilkår.

10. Reiseforsikring
I reisens pris inngår ikke reiseforsikring. Dette må tegnes separat. Reisefeber samarbeider med Solid Forsikring, og deres vilkår for forsikring gjelder. Kontakt vår kundeservice for kjøp av reiseforsikring.

11. Pass, visum og vaksinasjoner
Ved flyreise utenlands skal pass alltid medtas, med unntak for Schengen-landene; der det kreves pass eller nasjonalt ID-kort. Den reisende har selv ansvar for å ha gyldig pass og ID-kort, gyldige vaksinasjoner og nødvendige visa, om dette kreves. Dette gjelder også når visum kreves ved mellomlanding. Kontakt respektive lands ambassade for mer informasjon. Råd og informasjon som du vil ha nytte av i forkant av og i løpet av utenlandsreisen din, finner du på UDs reiseinformasjon.

12. Flytider/ruteendringer
Samtlige tider/klokkeslett oppgis alltid i lokal tid for hvert land. Flyselskapene kan endre sine rutetabeller på kort varsel. Får Reisefeber informasjon fra flyselskapet om en ruteendring, skal Reisefeber om mulig og snarest informere den reisende om endringen.

Reisefeber har ikke ansvar for flyselskapenes ruteendringer eller innstilte fly. Om den reisende lider tap eller skade, skal han eller hun rette eventuelle krav direkte til flyselskapet. Den reisende plikter alltid å kontrollere flytider hos flyselskapet.

13. Pakkereiser arrangert av Reisefeber
Reisefeber følger Forbrukertilsynets vilkår for pakkereiser. Les disse vilkårene her.

14. Formidling av Hotell
Når du bestiller kun hotell gjennom Reisefeber, opptrer Reisefeber i dette tilfellet som mellommann. Ved avbestilling/endring av hotell gjelder hotelleverandørens vilkår. Uavhengig av hotelleverandørens vilkår har Reisefeber rett til erstatning for administrative kostnader.
 
15. Formidling av Leiebil
Når du bestiller leiebil gjennom Reisefeber, opptrer Reisefeber i dette tilfellet som mellommann. Ved avbestilling/endring av leiebil gjelder leiebilfirmaets vilkår. Uavhengig av leiebilfirmaets vilkår har Reisefeber ved avbestilling rett til erstatning av administrative kostnader.

16. Tvist
Reisefeber og den reisende bør forsøke å løse tvist som gjelder tolkningen eller anvendelsen av avtalen gjennom forhandlinger. Den reisende kan henvende seg til Forbrukerrådet (nettside: https://www.forbrukerradet.no/forside/reise/). Hvis partene ikke klarer å enes, kan tvisten prøves av Norsk ReiselivsForum [Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda] (nettside: https://reiselivsforum.no/web/home/), Øvre Slottsgate 18–20, 0157 OSLO, tlf. 22 54 60 00, eller av allmenn domstol. En tvist kan også prøves via EU-kommisjonens online-plattform: http://ec.europa.eu/odr.