1       Avtaleinngåelse


1.0.1     Avtalen er bindende for kunden ved trykk på knappen ”Godkjenn Bestillingen”. Prisendringer kan forekomme inntill den av reisefeber.no fastsatte innbetaling er mottatt. Ved å trykke på knappen  ”Godkjenn Bestillingen”, aksepterer kunden de skriftlige og/eller på nettsiden opplyste vilkår for reisen.

1.0.2     Minimumsalderen for å kunne inngå avtale med Reisefeber.no er 18 år.

1.0.3     De av kunden godkjente bestillinger på Reisefeber.no betraktes som fullstendige. Med dette menes, at reisen, etter at kunden har godkjent bestillingen, som hovedregel ikke er mulig å endre eller anullere.

1.0.4     Reisefeber.no forbeholder seg retten til å kunne fratrede avtalen, om deler av eller alle  bestillingens bestanddeler ikke kan bekreftes av våre leverandører. Reisefeber.no vil informere kunden om dette så hurtig som mulig, senest 24 timer etter at bestillingen er mottatt.  Eventuelle innbetalinger vil bli refundert kunden.
 

1.1     Allianser


1.2.1     Flyselskapene samarbeider innenfor forskjellige allianser. Det kan bety at reiser som på  hjemmesiden angis å utføres av et selskap, i visse tilfeller gjøres av et annet flyselskap.

 

2       Angrerett

2.0.1     Ved kjøp på reisefeber.no er det ingen angrerett jf. Angrerettloven Kapittel 5 §19 (Unntak fra og begrensninger i angreretten) stk b:
”enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom.” Samt Kapittel 5A §22b (Angrerett ved avtaler om finansielle tjenester) stk b: ”avtaler om reise- og reisegodsforsikring eller andre forsikringsavtaler med kortere varighet enn en måned.”
Se mer hos Forbrukerrådet om netthandel og angrerett.

 

3      Betaling

3.0.1     Betaling gjøres samtidig som bestillingen. Omgående betaling kreves for å sikre fly- og  hotellpriser, da prisene ofte er basert på kampanjer med strenge krav om forhåndsbetaling  som står utenfor Reisefeber.no sin kontroll. Reisefeber.no garanterer først prisen når vi  har utstedt samt sendt reisedokumentene og har debetert betalingsmiddelet.

3.0.2     Bestillingen kvalitetskontrolleres etter at Reisefeber.no har mottatt bestillingen. Flere deler kan kontrolleres, herunder pris, ledige plasser på fly, hotell, underholdningsprodukter samt eventuelle arrangementer. Reisefeber.no forbeholder seg retten til å formidle eventuelle feilaktigheter innen 24 timer fra illingstidspunktet.

3.0.3     Reisefeber.no forbeholder seg retten til å heve kjøpet før betalingen er gjennomført i tilfeller hvor billetter ikke kan utstedes og/eller bekreftelse ikke kan oppnås hos våre leverandører.

3.1     Betalingsmiddel

3.1.1     Ved bestilling kan debet og kredittkort brukes som betalingsmiddel. Reisefeber.no belaster beløpet når samtlige produkter på bestillingen er endelig bekreftet.

3.1.2     Ved betaling med kredittkort (Mastercard, Diners, Visa, American Express og Eurocard) tillegges det en kredittkortavgift på bestillingen.

3.1.4     Reisefeber.no aksepterer ikke Visa Electron samt Maestro kort som betalingsmiddel. 

3.1.5     Reisefeber.no samarbeider med selskapet Klarna. Vær oppmerksom på at bestillingen blir bindende gjennom valget av Klarna som betalingsmetode. Du kan velge å betale mot faktura innen 14 dager eller betale over en lengre periode.

3.2     Betaling med gavekort

3.2.1     Vil du betale med gavekort trekker vi summen av bestillingen fra ditt betalingsmiddel. Dette er for å kunne garantere prisen på reisen i bestillingsøyeblikket. Se 3. Gavekortet skal deretter sendes i original til:

             Reisefeber - Resia Travel Group
             Resia AS
             Postboks 39
             1720 Greåker, Norway

3.2.2     Gavekortet er et verdipapir og kunden er ansvarlig for forsendelsen til Reisefeber.no.

3.2.3     Når vi har mottatt ditt gavekort, kreditterer reisefeber.no det kort som ble brukt ved betalingtilfellet.

3.2.4     Om det bestilles for et større beløp enn hva gavekortet pålyder, beholder Reisefeber.no  det allerede debiterte restbeløp utover gavekortets verdi.

3.2.5     Om beløpet for reisen er mindre enn hva gavekortet pålyder, sender Reisefeber.no et nytt gavekort på det resterende beløp.

3.2.6     Alle gavekort som er kjøpt hos Reisefeber.no er gyldige i 3 år fra og med betalingen for gavekortet er mottatt. Datoen for ikrafttredelse står på gavekortet. Gavekort kan ikke byttes mot kontanter.  


3.3      Reisedokumenter

3.3.1     Reisedokumenter sendes så fort som mulig, som hovedregel via e-mail og senest 2 arbeidsdager etter mottatt betaling.

3.3.2     Les dine reisedokumenter nøye når du mottar dem. Eventuelle feil eller avvikelser skal meldes omgående, eller så snart det er mulig å kontakte Reisefeber.no hvis bestillingen  er gjort utenom de normale åpningstider (hverdager kl. 9:00-16:00).

3.3.3     Reisedokumentene kan etter kundens ønske, sendes med allminnelig post innenfor Norge mot et servicegebyr på kr 99 per person.

3.3.4     I visse tilfeller sendes underholdningsbilletter (billetter til musikaler, konserter, transfer, fotballkamper o.l.) inntil 5 dager før avreise. Årsaken til dette er at visse leverandører ikke leverer billetter til Reisefeber.no før få dager før avreise.

3.3.5     Underholdningsbilletter sendes med allminnelig post innen Norge mot et fraktgebyr på 50kr.

3.3.6     Visse alternative forsendelsemetoder finnes ved kjøp av underholdningsprodukter (billetter il mtusikaler, konserter, transfer, fotballkamper o.l.). Tilgjengelighet samt priser vil fremgå  på hjemmesiden. For ytterligere informasjon, kontakt vår kundeservice.

3.3.7     Merk at Reisefeber.no ikke erstatter billetter som blir borte i Posten.

 

3.4     Skatter og avgifter


3.4.1     En del skatter skal påføres selve flybilletten. Disse skatter er allerede inkludert i billettprisen hos Reisefeber.no. Mengden gratis bagasje som er inkludert i billettprisen varierer etter valgt flyselskap, prisklasse,serviceklasse og reisedestinasjon. I visse prisklasser er det ikke mulig å sjekke inn over skranke, kun on-line på flyselskapets hjemmeside.

3.4.2     Det forekommer enkelte flyplass- eller andre turistmessige skatter (City Tax), som skal betales kontant ved avreise, ved ankomsten, på stedet eller på hotellet, og som derfor ikke kan betales hjemmefra. Normalt vil slike avgifter være angitt i reisedokumentene.  Unntagelser kan dog forekomme da enkelte land har rett til, enten uten, eller med meget kort varsel, å innføre nye skatter eller forhøye de allerede eksisterende skatter. Skattene kan derfor endres mellom bestillingstidspunktet og utreisen eller mellom utreise og hjemreise, hvilket ligger utenfor Reisefeber.no sin kontroll.

 

3.5     Endring av skatter/avgifter etter inngått avtale

3.5.1     Vi tar forbehold for prisendringer som ligger utenfor Reisefeber.no sin kontroll.

3.5.2     Er reise ikke betalt i sin helhet, forbeholder Reisefeber.no seg retten til etter avtalens inngåelse å endre prisen grunnet endringer i transportkostnader, herunder brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer for visse tjenesteytelser som lufthavns-, landing-, startavgifter og lignende som ligger utenfor Reisefeber.no sin kontroll. Eventuelle endringer i skatter og avgifter meddeles senest 72 timer etter mottat bestilling.

3.5.3     Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan kunden omkostningsfritt avbestille reisen. Det er dog en betingelse, at kunden kontakter Reisefeber.no umiddelbart etter at kunden  har blitt underrettet om prisforhøyelsen.

 

4       Endringer og avbestillinger


4.0.1     Avbestilling skal skje før avreise!

4.0.2     Avbestilling samt eventuelle ønsker om endringer skal meddeles over telefon til vår kundeservice innenfor våre åpningstider: Hverdager 09:00-16:00.

4.0.3    For endringer av fly og landarrangementer på billetter som allerede er utstedt gjelder følgende:

  - Billetter som er utstedt kan som hovedregel ikke endres eller avbestilles, dog med visse unntakelser. Kontakt oss derfor om du ønsker at vi skal undersøke dette.
 - Hvis det i henhold til leverandørens regler er mulig å endre, skal et administrasjonsgebyr påregnes samt endringsgebyret pålagt av leverandøren. Se pkt 4.1 og 4.2.

4.0.4     Avbestilling med avbestillingsforsikring, se pkt 4.7.

 

4.1     Fly

4.1.1     Hvis flybillettene i henhold til leverandørens regler er mulig å endre/avbestille gjelder følgende:

 Navnekorrigering: NOK 495,- + flyselskapets gebyrer per person.
 Datoendring: NOK 495,- + flyselskapets gebyrer +eventuell prisforskjell per person.
 Avbestilling NOK 495,- + flyselskapets gebyrer per person.

4.1.2     Skjer endringen/avbestillingen 7 eller færre arbeidsdager før avreise gjelder følgende:


 Ingen endringsmulighet eller refusjon ved avbestilling.

4.1.3     Du får vanligvis ingen erstatning for flybilletter som avbestilles, men du kan få tilbake refunderbare skatter og avgifter mot et administrasjonsgebyr på 495,- per person.

 

4.2     Hotell


4.2.1.    

Når du bestiller hotell gjennom Reisefeber, inngår du en (juridisk bindende) avtale med det hotellet du har valgt. Fra det tidspunktet du har gjennomført bestillingen din, opererer Reisefeber kun som formidler mellom deg og hotellet. Reisefeber overfører opplysningene om bestillingen din til det aktuelle hotellet og bekrefter bestillingen på hotellets

En endring kan aldri gjøres senere enn 24 timer før ankomst.
Bemerk at hotellrom som beskrives som "non-refundable", "advance purchase" eller "Kan ikke avbestilles", ikke er endrings- eller avbestillbare. Det framgår ved bestilling om du har bestilt rom av denne kategorien. Kontakte oss for informasjon om hva som gjelder for nettopp din bestilling.

Vi anbefaler derfor at du tegner vår heldekkende avbestillingsforsikring, som uten egenandel gir deg alle pengene tilbake når du kan dokumentere en gyldig årsak til avbestillingen med attest fra lege, upartisk person eller myndighet.4.2.2     Shared Facilities betyr at toalett og bad deles med andre og ligger normalt i korridoren. Dermed finnes hverken toalett, vask eller badefasiliteter på rommet.

 

4.3     Følgende hotelltyper kan aldrig endres eller annuleres etter bestilling:

 - Non-Refundable
 - Advance Purchase

4.4     Underholdning

4.4.1     Alle underholdnings-, transport- (transfer/metro) og sportsbilletter er bindende ved bestillingstidspunktet og kan ikke endres eller avbestilles.

4.5     Overdragelse av reisen

4.5.1     Overdragelse av reisen til annen person er pga. regler, som gjelder ytelser levert av våre leverandører, ikke mulig. Det er dog enkelte unntakelser for dette. Kontakt vår kundeservice for mer informasjon om din billettype.

 

4.6     Uteblivelse, ubenyttede ytelser m. m.

4.6.1     Har du ikke avbestilt reisen eller deler av denne, og/eller innfinner ikke reisedeltageren  seg ikke på angitt tid og sted for ut- eller hjemreise, eller ikke kan tiltrede eller fullføre reisen på grunn av manglende reisedokumenter, som gyldig pass, nødvendig visum og  vaksinasjonstester etc, har Reisefeber.no rett til å tilegne seg den totale pris for reisen og kan ikke stilles til ansvar for ekstra kostnader i denne forbindelse.

4.6.2     Hvis kunden uteblir fra anførte transporter eller på annen måte unnlater å utnytte ytelser som er bestilt, kan det ikke kreves godgjørelse for ubenyttede ytelser.
 

4.7     Avbestilling med avbestillingsforsikring

4.7.1     Du kan hos Reisefeber.no tegne en avbestillingsforsikring, som dekker akutt sykdom, ulykke eller dødsfall. Dessuten dekker forsikringen brann, oversvømmelse eller andre uforutsette hendelser i ditt hjem.

Les mer om avbestillingsforsikringen her: Forsikringsvilkår for avbestillingsforsikring

4.7.2     Forsikringen betales hos Reisefeber.no, men tegnes hos, og ivaretas av Solid. Kontaktinformasjon til Solid samt policynummer vil fremgå av fakturaen som fremsendes via e-mail sammen med reisedokumentene.

4.7.3     Forsikringen skal tegnes samtidig med bestilling av reisen og kan dermed ikke tegnes senere.

4.7.4     Avbestilling skal skje direkte til Reisefeber.no før avreise. Dessuten skal skadeanmeldese utfylles og sendes til Solid. Reisefeber.no sin kundeservice er åpen mandag til fredag kl. 09:00-16:00. 

4.7.5     Her finner du skadeanmeldelsen til Solid: Skadeanmeldelseblankett

4.7.6     Hvis avbestilling av reisen er nødvendig og årsaken godkjennes av Solid må legeattest fremlegges.

4.7.7    I forbindelse med avbestillinger utbetaler Reisefeber.no utelukkende skatter og avgifter på flybilletter som er refunderbare. Ytterligere utbetalinger av andre bestanddeler, såvel som selve billettprisen på flybilletten, håndteres og utbetales av Solid når de har akseptert omstendighetene.

5         Flybilletter

 

5.0.1      Omfatter reisen kun flybilletter, opptrer Reisefeber.no utelukkende som formidler for de benyttede luftfartsselskaper. Med dette menes at det er luftfartsselskapet som alene er ansvarlig for den korrekte gjennomføringen av reiseavtalen.

5.0.2       Om du unnlater å bruke din avreise, mister du din rett til å bruke din hjemreisebillett, som per automatikk vil bli annulert av flyselskapet. Dette er dessverre normal prosedyre innenfor flybransjen og står utenfor Reisefeber.no sin kontroll.

5.0.3       Om du unnlater eller kun gjør bruk av en mellomliggende strekning i din billett, vil du miste retten til å kunne bruke de øvrige strekningene.

5.0.4       Med hensyn til ansvar for innsjekket bagasje samt opplysninger om villkår og gebyr for bagasje og innsjekking, henvises det til det gjeldende flyselskaps egne bestemmelser.

5.0.5       Hvis du som reisende har en dobbeltbestilling, kan flyselskapet avbestille reisene. Det gjelder også om reisene er bestilt hos forskjellige reisebyråer. Med dobbeltbestilling menes to eller flere bestillinger med samme reisendes navn bestilt med samme flyselskap. Vi er ikke ansvarlige for avbestillinger som flyselskapene gjør i de tilfellene de opplever en dobbeltbestilling. Hvis flyselskapet har avbestilt en reise på grunn av en dobbeltbestilling, vil ingen tilbakebetaling bli sendt fra oss.

5.0.6       Ved forsinkelser eller avlysning av flyavganger ytes det under normale omstendigheter, kompensasjon til deg, enten i form av kuponger til mat og/eller drikke, eller i form av hotellopphold. I ekstreme tilfeller kan du bli   kompensert med kontant erstatning. Dette skjer direkte fra flyselskapet ifølge forordning EU 261/2004.

 ******Les mer her: Flypassasjerers rettigheter******

5.0.7     Viktig!

Det er viktig at du oppgir de reisendes navn. Er navnene feilstavet, kan dere bli nektet ombordstigning. Vennligst oppgi navnet for hver av de reisende slik:

Fornavn: Angi  for- og mellomnavn (samtlige som i passet)

Etternavn: Angi samtlige etternavn som står i passet.

 

NB: Det er viktig at du kun oppgir det første fornavnet oppført i passet, da plassen på billetten er begrenset til 27 tegn (inklusive ordmellomrom).
Hvis et navn må endres etter bestilling, koster dette fra 495 kroner opp til kostnaden av en ny billett.  Om noen av de reisende har særskilte ønsker (det være seg om mat/plass etc.) så kan du fylle den informasjonen inn i rubrikken "særskilte ønsker"
 

5.1     Transport ved mellomlanding/flyplassbytte/hotell transfer

5.1.1     Skal man mellomlande på sin flyreise og det kreves flyplassbytte (feks. i Paris mellom  Charles de Gaulle og Orly, i New York mellom JFK og Newark eller i London mellom Heathrow og Gatwick), skal man være oppmerksom på at transporten mellom to flyplasser ikke er inkludert i den pris man har betalt for sin reise, dette skal man selv sørge for og utgifter til dette er derfor for egen regning.

5.1.2     Transfer til og fra hotell er ikke inkludert i Reisefeber.no sine priser og betales derfor av kunden på destinasjonen. Reisefeber.no tilbyr transferbilletter ved noen av våre destinasjoner. Informasjon samt priser vil finnes på hjemmesiden i forbindelse med  bestilling av reisen hvis transfer tilbys på den valgte destinasjonen. Under kategorien Underholdning kan man også søke på transfer.
 

5.2     Gjenbekreftelse

5.2.1     For reiser til destinasjoner utenfor Europa gjelder at de fleste flybilletter skal gjenbekreftes senest 72 timer innen returreise påbegynnes.

5.2.2     Dette gjelder også, selv om du har en fast reservasjon. Ved manglende gjenbekreftelse har luftfartsselskapet rett til å disponere bort din plass. Du kan i så tilfelle ikke gjøre krav gjeldende mot hverken arrangør, formidler eller luftfartsselskap for de følgevirkninger den manglende gjennbekreftelsen medfører.

5.2.3     Vi anbefaler at du henvender deg direkte til det flyselskap du skal fly med. Her vil du også kunne opplyses om eventuelle endringer av flytider mm. Ikke alle flyselskap erkrever gjenbekreftelse, men det er under alle omstendigheter det sikreste.
 

5.3     Innsjekkstider

5.3.1     Det anbefales at du allerede ved ankomst til en bestemt flyplass forhører deg om de aktuelle innsjekkstidene. Opplysninger fra Reisefeber eller flyselskapet vedrørende avreise ”gates” og terminaler er kun veiledende – ikke bindende. Det kan oppstå forhold, som gjør det nødvendig å endre avreise fra en gate/terminal til en annen. Sjekk derfor alltid gate/terminal også ved feks flybytte med korte tidsintervaller.

5.3.2     Reisefeber.no anbefaler at du er ved check-in på flyplassen minimum 2 timer før avgangstiden.
 

5.4     Flytider på reiseplan og billetter

5.4.1     De anførte tider på billetten og i våre reisedokumenter/på reiseplanen er alltid lokale tider.

5.4.2     Etter utstedelse av flybilletter og reiseplan kan det forekomme tidsendringer. Kontroller derfor  avgangstidene. Tidsendringer kan kontrolleres på:

            www.checkmytrip.com          
            eller
            travel.tripcase.com

Tidsendringer fra flyselskapets side blir dessverre mer og mer normalt. Reisefeber.no anbefaler derfor at man minimum en gang i uken holder seg oppdatert på ovenstående linker samt 48 timer innen avreise. Ved avvikelser fra den originale reiseplan skal Reisefeber.no kontaktes omgående.

6 Billeie hos Reisefeber


Som bilutleiemegler kan Auto Europe gi deg de beste tilbudene siden di forhandler frem rabatter og spesialtilbud med både lokale leverandører og kjente firmaer som Hertz, Avis og Europcar. Auto Europe er selvstendig og ikke en agent for et spesifikt bilutleiefirma. Navnet på bilutleiefirmaet står øverst på voucheren sammen med informasjon om utleiestedet til leverandøren.


For billeie hos Auto Europe formidlet av Reisefeber.no gjelder følgende avtalevilkår:

6.0.1    Endring av fører, dato, opphentingsplass eller bilkategori går å gjøre frem til 2 arbeidsdager før avreise og koster NOK 495,- pr leiebil. Avbestilling må skje minst 48 timer før avreise og koster NOK 495,- pr leiebil. Ved mindre enn 48 timer er det ingen refusjon. Skulle en reservasjon bli endret så må kunden betale leieprisen som gjelder på tidspunktet av endringen

6.0.2    I totalprisen som er forhåndsbetalt til Reisefeber er det inkludert en tredjepartsforsikring med et lovfestet minimum dekningsbeløp. Leiebilprisen inkluderer CDW (Collision Damage Waiver) eller LDW (Loss Damage Waiver), normalt sett med egenandel ved skade eller tyveri av det leide kjøretøyet.Når du bruker en megler så står bilutleieselskapet for forsikring. Auto Europe vil gi deg en oversikt over hovedvilkårene og betingelsene på voucheren.

6.0.3     I de fleste land forekommer en egenandel på forsikringen. Maksimumsbeløpet for egenandelen står på voucheren.

6.0.4     Hjul/dekk og vindusruter er som regel ikke omfattet av noen forsikring.

6.0.5     I enkelte land er skader på tak, understell og transportutgifter ved borttauing heller ikke inkludert i forsikringen.

6.0.7     Vær oppmerksom på at forsikringen dekker skader på bilen. Forsikringen dekker ikke skader på personer i bilen eller skader på/tap av personlige eiendeler i bilen. Ved uhell hvor en tredje part er innblandet, må det lokale politi informeres og en politirapport må medbringes til den lokale utleieren ved avlevering av bilen. Leverer du ikke politirapport, blir du selv ansvarlig for skadene på bilen.

 

6.2     Frivillig ekstra forsikring

6.2.1     Personlig ulykkesforsikring (PAI) og lignende forsikringer tilbys ofte mot en høyere pris av bilutleieselskapene når du henter bilen. Hvis du hjemmefra har tegnet en skikkelig reiseforsikring, trenger du ikke disse forsikringene. Du må selv kontrollere hvilke ekstra forsikringer du trenger.

6.2.2     I mange land tilbyr også utleieselskapene mot en høyere pris, å forhøye dekningen av ansvarsforsikringen. Dette er helt frivillig.

6.2.3     Hvis du aksepterer ekstra frivillige forsikringer, større bilkategori eller lignende med underskrift på utleiekontoret når bilen hentes, tar ikke Reisefeber imot reklamasjoner på dette etter hjemkomst. Les derfor alltid nøye gjennom kontrakten før du skriver under. Vær oppmerksom på at det skal betales skatt av alt ekstra utstyr, f. eks. barnesete, ekstra sjåfør, enveisleie m.m. og dette skal betales lokalt. Prisen på ekstra utstyr som oppgis hjemmefra er i lokal valuta uten lokal skatt.

6.2.4     Personalet hos den enkelte bilutleier vil i stor grad forsøke å selge ovenstående forsikringer til deg. Dette skyldes at deres lønn for en stor del er provisjonsbasert. Disse forsikringene er frivillige, og hvis du tegner noen av disse forsikringene, har du dermed inngått en avtale med leverandøren, som ikke kan annulleres. Les derfor grundig gjennom alt innen du undertegner på noe. Hvis det er noe som virker uklart bør du ikke undertegne, før du er helt sikker på at du har forstått kontrakten. Du kan evt. ringe Auto Europe på det nødnummer som står oppgitt på din voucher.

6.4 Depositum

6.4.1     Ved henting av leiebil kreves alltid et depositum.

6.4.2    I de fleste land kan depositumet kun stilles med et internasjonalt kredittkort, f.eks. Visa, Mastercard, Diners Club, American Express eller Eurocard med uthevet (preget) skrift. Kredittkortet må ha tilstrekkelig kreditt til å dekke depositumbeløpet og kortet må være i hovedsjåførens navn (den person som står oppgitt som sjåfør i bestillingen og på voucheren). Depositumsbeløpet står oppgitt på voucheren. Normalt sett så blir et beløp midlertidig reservert på ditt kredittkort som gis tilbake når du har levert tilbake bilen i samme stand som når du fikk den.

6.4.3     Maestro og alle typer elektron kort (f. eks Visa Electron) aksepteres ikke.

 

6.5 Flyinformasjon ved avhenting av leiebil på flyplass

6.5.1    Auto Europe må innen avreise informeres om korrekt ankomsttidspunkt samt flightnummer på ankomstflyet, hvis bilen skal hentes på flyplassen. Opplyses det ikke om dette innen avreise, kan ikke Reisefeber eller Auto Europe garantere eller kompensere for manglende bil. Hvis du blir forsinket, må du gi beskjed om dette til Auto Europe.

6.5.2     Har Auto Europe ikke mottatt noen beskjed om forsinket ankomst, kan hverken Auto Europe eller Reisefeber garantere at du får den bestilte bil og Reisefeber og Auto Europe er heller ikke erstaningspliktige.

 

6.6 Henting etter kontortid

6.6.1     Ved reservasjon kan du be våre medarbeidere undersøke hvis den lokale utleieren har en nøkkel boks for bilnøklene. Om du ønsker å gjøre dette må du informere personalet ved opphenting av bilen så at de kan forklare hvordan det fungerer hos de. Vennligst vær oppmerksom på at du er ansvarlig for eventuelle skader på bilen som oppstår helt frem til at kontoret åpner og personalet har kontrollert bilen.

 

6.7 Enveisleie (avlevering på annet kontor enn hentet)

6.7.1     Ønskes bilen avlevert på et annet sted/kontor enn hentet, må dette alltid opplyses ved bestilling. Om det tilkommer en kostnad for enveisleie og hvor stor den eventuelt blir, kommer an på hvilken leverandør det blir, hvilken størrelse på bilen samt opphentingsdestinasjon. Vennligst kontakt Reisefeber på telefon for å booke enveisleie. Enveisgebyret oppgis ved bestilling, men betales lokalt.
 

6.8 Hotellevering

6.8.1     På enkelte destinasjoner tilbys hotellevering. Dette må avtales ved bestilling av bilen. Normalt vil det bli krevd et gebyr for denne servicen. Gebyret betales direkte til den lokale utleier på stedet. Observer at hotelleveranse alltid er på forespørsel. Leiebiler kan kun leveres/hentes ved hoteller og ikke på private adresser, camping plasser eller lignende.

 

6.9 Kjørerestriksjoner

6.9.1     Det forekommer restriksjoner i enkelte land, ved kryssing av landegrenser. Kontakt alltid Reisefeber for mer informasjon hvis du ønsker å kjøre i andre land enn der hvor bilen er hentet.

6.9.2     Det er ofteste ikke tillatt å ta leiebilen på en ferje, da våre forsikringer ikke gjelder der. Kontakt Resiefeber for mer informasjon.
 

6.10 Barneseter, takstativ etc.

6.10.1     Alt ekstra utstyr bør legges til ved bestilling av bilen. Ekstra utstyr som takrekke og GPS kan aldri garanteres i forvei, uten må bekreftes på plass av den lokale leverandøren under betingelsen at det finnes tilgjengelig. Vennligst observer at kostnaden for alt ekstra utstyr betales på plass i lokal valuta når du henter ut bilen, og at lokal skatt tilkommer. Reisefeber er ikke ansvarlig for ekstra omkostninger ved evt. manglende levering av bestilt ekstra utstyr.

 

6.11 Minimumsalder, ekstra sjåfør

6.11.1     Minimumsalderen for en sjåfør er normalt 21 år. I enkelte land er minimumsalderen høyere, men i så fall er dette opplyst på voucheren. Maksimumalder er normalt 70 år, men det er flere leverandører som ikke har noen maximumsalder. Sjåfører under 25 år, må i mange land, også selv om minimumsalderen er 21, betale et ekstra gebyr lokalt for ung-førerforsikring.

6.11.2     Ekstra sjåfører registreres på plass og betaler normalt et ekstra gebyr lokalt. Ekstra førere skal akkurat slik som hovedføreren skrive under på utleiekontrakten ved henting av bilen og vise opp gyldig førerkort og pass.

 

6.12 Bilstørrelser / typer

6.12.1     Bestillingen bekreftes med kategori, ikke med et spesielt bilmerke/modell.

6.12.2     Bilkategoriene hos Reisefeber er ikke alltid de samme som hos den lokale utleier. Om den lokale utleieren leverer en mindre bilkategori enn du har booket så kan du kontakte Auto Europe på det nødnummeret som står på din voucher. Leverer den lokale utleier en mindre bilstørrelse (volum - og utstyrsmessig) enn den bestilte, tilbakebetaler Reisefeber differansen mellom kategoriene om dette skriftlig reklameres etter hjemkomst. Ytterligere erstatning kan ikke kreves av Reisefeber.

 

6.13 Voucher

6.13.1     Leietakeren er selv ansvarlig for å kontrollere alle dokumenter før avreise.

6.13.2     Voucheren sendes via e-mail så snart billeien er bekreftet og debitert. Eventuelle uoverensstemmelser må umiddelbart meldes til Reisefeber, så feilen kan rettes.

6.13.3     Alle muntlige avtaler mellom Reisefeber og leieren, skal stå på voucheren for å være gyldige.

6.13.4     Den voucher som mottas fra Reisefeber, skal leveres til den lokale utleier ved henting av bilen. Hvis den ikke leveres, har den lokale utleier rett til å kreve sin ordinære utleiepris for bilen, som normalt er vesentlig høyere enn den forhåndsbetalte leien til Reisefeber.

6.13.5     Det samme gjelder hvis bilen leveres for sent samt ved frivillig oppgradering til større kategori hos den lokale utleier.

6.13.6     Vær oppmerksom på at leien omfatter det antall døgn som står på voucheren, hvor ett døgn regnes som en periode på 24 timer. Bilen skal derfor avleveres senest på samme tidspunkt som det fremgår av din voucher.
 

6.14 Forbehold om prisendringer

6.14.1     Opplysninger om priser/gebyrer på ekstra sjåfører, sjåfører under 25 år, barneseter, skibokser, lokale skatter, enveisgebyr, frivillige ekstra forsikringer med mer, er kun veiledende. Reisefeber er ikke ansvarlig for endringer av disse gebyrer og priser.

6.15 Øvrige betingelser billeie

6.15.1     Reisefeber fungerer utelukkende som en formidler for de respektive bilutleieselskaper. Ved henting av bilen utferdiges en egen kontrakt med det lokale bilutleieselskap. Les den grundig igjennom, så du forstår innholdet før du skriver under. Ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder vilkårene på denne kontrakten.

6.15.2     Reisefeber er ikke ansvarlig for eventuelle tyverier, skader eller ulykker utenfor Reisefebers kontroll.

6.15.3     Likeledes er ikke Reisefeber ansvarlig for eventuelle ekstraomkostninger under reisen pga forsinkelser i levering, utsolgt bilstørrelse, skader på utleiebilen med mer.

6.15.4     Reisefeber dekker ikke utgifter hvis du mister eller glemmer å levere bilnøkkelen.

6.15.5     Reisefeber dekker heller ikke utgifter til måltider, hotellovernattinger osv som måtte komme som en følge av uhell med bilen.

 

7 Reiseforsikring og ansvar


7.0.1     Du er selv ansvarlig for å avholde omkostninger ved sykdom, innleggelse ved sykehus m.m. underveis – med mindre Reisefeber.no eller våre reisearrangører kan gjøres ansvarlige.

7.0.2     Det anbefales derfor på det sterkeste at man tegner en reiseforsikring som bl.a. dekker omkostninger ved ulykke eller død, til behandling av sykdom, hjemtransport og tap eller skade på bagasje.

 

8 Kundens forpliktelser

 


8.0.1     Kunden plikter å lese reisedokumentene grundig når kunden mottar dem. Eventuelle feil eller avvikelser skal påtales omgående, eller så snart det er mulig å kontake Reisefeber.no hvis bestillingen er gjort utenfor normal åpningstid.

8.0.2     Kunden forplikter seg til å lese, forstå og akseptere disse kjøpsvilkår før kjøpet blir gjennomført.

8.0.3     Kunden forplikter seg til å informere Reisefeber.no om forhold som kan påvirke reisen samt eventuelle spesielle krav kunden måtte ha før bestillingen gjennomføres. Se pkt 8.1.

8.0.4     Kunden er ansvarlig for at opplysninger som navn, adresser, e-mail adresser, telefonnummer samt betalingsmiddel er korrekt angitt ved bestillingstidpunktet, da ufullstendige eller feil opplysninger kan medføre ekstra omkostninger, hvis feks. reisedokumenter ikke kan utstedes i tide, om post kommer i retur pga. feil adresse, e-mail som ikke kommer frem grunnet feilstavet e-mail adresse, eller at betaling ikke kan gjennomføres pga. feilaktige betalingsopplysninger.
 

 

8.0.5     OBS! Kunden forplikter seg til å alltid kontrollere samt holde seg oppdatert med respektive flyselskapers avgangstider for hjem- og utreise. Flyselskapet har rett til å gjøre tidsendringer. Disse endringer kan forekomme ofte, og kan skje løpende frem til avreisedagen. Samme bestilling kan i ekstreme tilfeller påvirkes av tidsendringer flere ganger.    

         Oppdaterte avgangstider finner du på:

          www.checkmytrip.com          
          eller
          travel.tripcase.com


8.0.6     Tidsendringer fra flyselskapets side blir dessverre mer og mer normalt. Reisefeber.no anbefaler derfor at man minimum en gang i uken holder seg oppdatert på ovenstående linker samt 48 timer innen avreise. Ved avvikelser fra den originale reiseplan skal Reisefeber.no kontaktes omgående.

8.0.7     Kunden forplikter seg til å oppgi korrekt e-mail adresse samt sjekke den ofte frem til avreisedagen, da Reisefeber.no regelmessig sender opdateringer samt informasjon via e-mail, som brukes som vår primære kommunikasjonsform.

8.0.8     Kunden forplikter seg til, ved endring av bostedsadresse, e-mail adresse eller telefonnummer, å kontakte Reisefeber.no så raskt som mulig.

8.0.9     Kunden forplikter seg til å kontrollere at alle navn står skrevet som i passet innen bestillingen godkjennes, da det som oftest ikke er mulig å endre når billetten er utstedt.

8.0.10     Kunden forplikter seg til å ta med alle reisedokumenter fremsendt av Reisfeber.no. Eventuelle ekstra omkostninger som oppstår i forbindelse med at kunden savner relevante reisedokumenter bekostes ikke av Reisefeber.no og står for kundens egen regning.     

8.0.11     Kunden aksepterer at ved bestilling av flybillett til barn under 2 år, er det ikke tillatt å skrive ”ikke navngitt” i navnet, da det ikke er alle flyselskaper som tilater å endre navn etterfølgende når barnet er navngitt. Kontakt oss derfor alltid før du gjennomfører bestillingen, om du ønsker å bestille en billett til et ikke navngitt barn, og vi vil undersøke reglene hos det gjeldende flyselskap.

8.1 Opplysningsplikt

8.1.1     Kunden forplikter seg til å opplyse Reisefeber.no om omstendigheter som kan være avgjørende for gjennomføringen av reisen. Som ikke-uttømmende eksempler kan det nevnes bl.a: Graviditet, annen nasjonalitet enn norsk, allergi og andre lidelser samt sykdommer.

8.1.2     Er du usikker på om det er eksisterende omstendigheter som kan påvirke gjennomførelsen av din reise, kontakt Reisefeber.no før du gjennomfører din bestilling. Har du ikke informert Reisefeber.no om aktuelle omstendigheter som kan påvirke reisens gjennomførelse før du bestiller, mister du retten til eventuell reklamasjon for ikke gjennomført reise.

 

8.2 Pass, visum vaksinasjoner m.m.

8.2.1     Vi gjør oppmerksom på at det er kundens eget ansvar og forpliktelse å sørge for at pass, visum og andre formaliteter som feks. invitasjon samt vaksinasjoner er i orden før avreisen. På Utenriksdepartementets sine sider på: www.landsider.no finner du mer informasjon. Det anbefales også å ta kontakt med det respektive besøkslands ambassade i tvilstilfeller.

8.2.2     Navn i pass skal stemme med de navn som personen/personene er registrert med i Folkeregisteret. Det er kundens eget ansvar å kontrollere at de stemmer overens. Ved eventuelle feil kan kunden risikere å få avvist søknad om visum.

8.2.3     Pass skal være gyldig i minst 6 måneder etter hjemkomsten. Gyldig pass skal alltid medbringes. Utlendinger med oppholdstillatelse i Norge skal alltid medbringe gyldig pass samt oppholdstillatelse.

8.2.4     OBS! Visse land krever at passets gyldighetsperiode er på minimum 12 måneder etter hjemkost. For mer informasjon om gjeldende regler kontakt det respektive besøkslands ambassade.

8.2.5     Opplysningene på ordrebekreftelsen, fakturaen og reisedokumentene vedrørende pass og visum gjelder kun for personer med norsk pass. Utenlanske statsborgere bør konsultere deres ambassader eller konsulat samt det respektive besøkslands ambassade.

8.2.6     For innreise til Russland kreves det visum for norske statsborgere. Som turist søker du visum etter å ha mottatt invitasjon fra hotellet. Denne invitasjon skaffes ved direkte kontakt med hotellet etter at bestillingen har gått gjennom. Kunden skal selv stå for kontakten med hotellet. Når du har mottatt invitasjonen skal du ta den med til den russiske ambassaden som deretter vil behandle din søknad om visum.

8.2.7     For innreise til Australia kreves det visum for norske statsborgere.

8.2.8     For reisende til USA kreves det innreisetillatelse.


For mer informasjon om prosedyren samt søknad om reise til USA, klikk her

For innreise til USA kreves ytterligere at den reisende har et maskinlesbart pass. Er passet ikke  maskinlesbart kan innreise bli nektet.

8.2.9     Reisefeber.no står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser i forbindelse med avvisning av visum.

8.2.10     Reisende som ikke har relevante dokumenter i orden, kan bli nektet ombordstigning eller innreisetillatelse ved ankomst til destinasjonen.

8.2.11     Overnevnte opplysninger vedrørende pass og visum gjelder utelukkende for norske statsborgere. For kunder som er bosatt i Norge, men ikke er norske statsborgere, kan andre regler være gjeldende. Vennligst kontakt ambassaden for det landet du ønsker å reise til for mer informasjon.

8.2.12     Reisefeber.no har ikke mulighet til å påvirke eller endre ambassaders beslutninger gjeldende visum søknader.

 

8.3 Kontroll av gitte opplysninger

8.3.1     Kunden skal hurtigst mulig etter mottagelse av ordrebekreftelsen kontrollere at fornavn, etternavn, og øvrig informasjon er korrekt og stemmer overens med det som ble bestilt. Ved uoverensstemmelser eller feil i den inntastede informasjon, skal Reisefeber.no kontaktes så fort som mulig, dog innen utstedelse av billetter. Utstedelsen av billetter foregår elektronisk og kan i visse tilfeller skje umiddelbart etter at bestillingen er mottatt. Ofte utstedes billetter innen 2 timer etter at bestillingen er registrert.

8.3.2     Omkostninger som oppstår pga. tastefeil eller feilaktige gitte opplysninger fra kunden, dekkes av kunden. Dette gjelder ved både utstedte billetter, ikke utstedte billetter og reservasjoner.

8.3.3     Har du ikke mottatt dine reisdokumenter senest 24 timer etter bestillingstidspunktet, kontakt Reisefeber.no så fort som mulig.
 

8.4 Avvikelser fra den avtalte bestilling

8.4.1     Reisende som etter reisens start avviker fra, eller endrer på avtalen, er skyldige i å informere Reisefeber.no om dette.

8.4.2     Den reisende skal senest 24 timer før den opplyste tid for hjemreisen kontakte Reisefeber.no for informasjon samt kontroll av opplysninger angående hjemreisen.

8.5 Arrangørens avvisninger m.m.

8.5.1     Den reisende forplikter seg til å følge de anvisninger som blir gitt av reiselederen eller av annen person som arrangøren har utpekt. Den reisende forplikter seg til å følge de regler som gjelder for reisen samt transport og hotell. Den reisende forplikter seg til følge de henvisninger som blir påpekt under reisen. Hvis den reisende bryter mot disse regler kan arrangøren oppheve avtalen. Den reisende holdes ansvarlig for eventuell skade denne forårsaker arrangøren eller dennes representant, ved feks. å ikke følge anvisninger og foreskrifter. Det pålegges den reisende å erstatte skade som er lovmessig begrunnet ovenfor arrangøren eller dennes representant, som arrangøren bruker for reisens gjennomførelse.

 

9 Feil og mangler

9.0.1     Eventuelle feil/mangler under reisen skal fremmes til Reisefeber.no, leverandørens representant.

9.0.2     Rettes reklamasjonen i første omgang direkte til leverandørens representant på plass, bør du sikre deg skriftelig bevis for dette. Hvis mangelen/feilen ikke blir rettet/løst på stedet skal Reisefeber.no kontaktes ved første mulighet.

9.0.3     Reisefeber.no kan kontaktes per telefon på 815 20 310 alle hverdager mellom kl 09:00-16:00.

9.0.4     Dette skal skje innenfor rimelig tid etter at feilen/mangelen er oppdaget, dog senest 24 timer etter at feilen/mangelen er oppdaget, slik at feilen/mangelen kan ordnes med det samme og dermed er til minst mulig ulempe for kunden.

9.0.5     Blir Reisefeber.no ikke kontaktet mister du retten til etter hjemkomst å kunne reise erstatningssak mot selskapet, i og med at Reisefeber.no har blitt fratatt retten til å aktivt kunne løse feilen/mangelen.

9.0.6     Hvis den reisende på destinasjonen betaler for oppgradering til annen romtype, eller kjøper et annet hotellrom eller tjenester på egenhånd uten forutgående avtale med Reisefeber.no, er dette en bindende avtale mellom den reisende og tilbyderen, og kan herved ikke reklameres eller kreves refundert for hos Reisefeber.no etterfølgende.

9.0.7     Med utgangspunkt i ovenstående, skal alle krav om godtgjørelse, refusjon eller lignende, fremsettes for Reisefeber.no så raskt som mulig og da senest 1 måned etter hjemkomsten. Reklamasjonen skal gjøres ved bruk av følgende reklamasjonsblankett.

 

9.1 Feil og mangler Billeie

9.1.1     Eventuelle reklamasjoner vedrørende standard på leiebilen m.m. må skje på utleiestedet med den lokale utleier, slik at eventuelle feil kan utbedres.

9.1.2    Så sant dette ikke skjer umiddelbart til den lokale utleier og blir påpekt ved kontakt med Auto Europe eller Reisefeber, aksepteres ikke reklamasjoner vedr. dette etter hjemkomst.

9.1.3    Eventuelle reklamasjoner skal fremstilles skriftlig til Reisefeber så snart som mulig og senest 1 måned etter hjemkomsten om ikke gyldig grunn foreligger.

 

10 Den tekniske arrangørens ansvar


10.0.1    Reisefeber.no er ansvarlig for å gjennomføre reisen i henhold til det markedsførte på hjemmesiden.

10.0.2    Reisefeber.no påtar seg intet ansvar for avtaler/løfter, som er inngått uten Reisefeber.no sin viten, mellom flyselskapet/hotellet og den reisende.

10.0.3    Reisefeber.no påtar seg intet ansvar for endringer, forsinkelser etc, som er en følge av avtalebrudd, ulovlige streiker, metrologiske- eller andre forhold som er utenfor Reisefeber.no sin innflytelse, med mindre annet følger av norsk lovs allminnelige regler.

10.1 Endringer/avlysninger

10.1.1    Reisefeber.no forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer forårsaket av manglende tilknyttning, hotell som ikke kan oppfylle reservasjonen, tidsendringer på flyavganger samt endringer av flyselskap.

10.1.2    Reisefeber.no kan med 20 dagers varsel avlyse en planlagt reise. Såfremt det ikke er mulig å finne en erstatningsreise, vil det innbetale beløp bli tilbakebetalt. Etter evt. refundering kan kunden ikke gjøre erstatningskrav gjeldende, med mindre annet følger av norsk retts allminnelige regler.

11 Øvrige betingelser


11.0.1    Reisene gjennomføres etter de av Norsk Reisebyrå Forening og Forbrukerrådets vedtatte betingelser.

11.0.2    Reisefeber.no forbeholder for/mot og kan ikke holdes ansvarlig for trykkfeil, tekniske feil og endringer av pris som følge av endrede innkjøpsforhold (f.eks. Skatter og ledige segmenter).

11.0.3    Produktbeskrivelsen/hotellinformasjonen er hentet fra og sammensatt av leverandører som flyselskaper, hoteller, lokale bilutleiere samt lokale leverandører av eventbilletter.

11.0.4    Hotellbeskrivelsens bilder skal anses som illustrasjon. De er publisert i god tro og oppdateres kontinuerlig. Bilder kan ikke oppfattes som garanti for det viste, om ikke annet er oppgitt i hotellbeskrivelsen.

11.0.5    Kartet med hotellets beliggenhet er publisert av Google Maps.

11.0.6    Reisefeber.no kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i hotellbeskrivelsen eller avvikelser på kartet under norsk retts allminnelige regler.

11.0.7    Illustrasjoner, beskrivelser, kart samt andre deler av markedsføringen, kan oppdateres, endres eller fjernes uten varsel.