Med Reisefebers tilleggsprodukt “Avbestillbar reise” kan man avbestille reisen uten å oppgi noen grunn. Som kunde hos Reisefeber kan du føle deg trygg hvis noe uforutsett inntreffer, enten det handler om sykdom, flyselskapskonkurs eller endrede planer. Avbestillbar reise gjelder også ved flyselskapskonkurs og gir deg hjelp til å ombestille flyreisen din med et annet flyselskap uten ekstra kostnader.

PRISGRUPPER

Reisens pris per person Premie Egenandel ved avbestilling
0 - 1.000,- 95,- 95,-
1.001 - 2.000,- 195,- 195,-
2.001 - 5.000,- 295,- 295,-
5.001 - 10.000,- 495,- 495,-
10.001 - 15.000,- 695,- 695,-
15.001 - 20.000,- 895,- 895,-
20.001 - 25.000,- 1 095,- 1 095,-


VILKÅR FOR AVBESTILLBAR REISE

AVBESTILLING AV REISE

 • Reisefebers tilleggsprodukt “Avbestillbar reise” gjelder for beløp på maks 25 000 kr/person.
 • Reisefebers tilleggsprodukt “Avbestillbar reise” gjelder for pakkereiser (arrangert av Reisefeber) samt bestillinger av rutefly med avreise kun fra Sverige, Norge og Danmark.
 • Reisefebers tilleggsprodukt “Avbestillbar reise” må tegnes og betales i forbindelse med bestilling av reisen.
 • Reisefebers tilleggsprodukt “Avbestillbar reise” må være med på samme bestilling (kvittering) som selve reisen.
 • Avbestilling må skje minst 5 timer før avgang fra avreisestedet. Deler av bestilt reise kan ikke avbestilles.
 • Eventuelle merkostnader for medreisende omfattes ikke av forsikringen og refunderes ikke. Eksempelvis; hvis en person som har bestilt del av dobbeltrom, avbestiller sin reise, dekker beskyttelsen ikke et eventuelt enkeltromstillegg for den personen som reiser.
 • Avbestilling skal skje per telefon til Reisefebers kundeservice på telefon 815 20 310. Hvis kundeservice er stengt, skal avbestilling skje direkte til flyselskapet og det/de aktuelle hotell. I dette tilfellet må kunden notere og senere kunne oppgi navnet på den personen som har mottatt avbestillingen for å kunne få refusjon.
 • Avbestilling kan gjøres uavhengig av årsak. Det eneste man ikke får tilbake, er den premien som man har betalt for Reisefebers tilleggsprodukt “Avbestillbar reise” samt egenandelen, som er på samme størrelse som premien.
 • Refusjon skjer innen 1 uke fra avbestillingen.
   

FLYSELSKAPSKONKURS

 • Ved flyselskapskonkurs refunderes den bestilte flybilletten, ved bestilling og kjøp av ny flybillett. 
 • Ingen egenandel debiteres den reisende. Reisefeber står for merkostnaden dersom ny flybillett blir dyrere, forutsatt at det bestilles samme klasse om bord.
 • Hvis ny flybillett blir billigere, refunderes ikke differansen.
 • Eventuelle ytterligere merkostnader refunderes ikke.