Avtale
Avtalen er bindende for partene, Reisefeber og gruppen, når kontaktperson har bekreftet tilbudet og betalt avtalt depositum. Depositum skal betales ved bekreftelse av tilbudet. Ved innbetaling av depositum har gruppen akseptert de bestemmelsene som Reisefeber har vedrørende gruppereiser. 

Kontaktperson
Gruppen skal utnevne en kontaktperson som skal ha ansvaret for bestilling, innbetaling og all annen praktisk oppfølging av gruppebestillingen mot Reisefeber. Reisefeber forholder seg kun til oppnevnt kontaktperson og de instrukser man får av vedkommende. Kontaktpersonen er ansvarlig for å informere de andre reisende i gruppen.


Betalingsbetingelser
Depositum pr person er NOK 1500,- med mindre annet er avtalt i tilbudet. Depositum avregnes mot sluttfaktura. Sluttbetaling skal være Reisefeber i hende 45 dager før avreise, med mindre annet er avtalt i tilbudet. Skjer bestillingen mindre enn to måneder før avreise, skal totalbeløpet betales i sin helhet ved bekreftelsesdato.

Avbestillingsregler
Avbestilling av deler av den opprinnelige gruppen/største antall plasser. Kostnad per person.
 

  • Ved avbestilling tidligere enn 70 dager før avreise: full tilbakebetaling med unntak av depositum, eventuell avbestillingsforsikring og ikke-refunderbare arrangement.
  • Ved avbestilling fra 69 til og med 45 dager før avreise tilbakebetales 50 % av reisen – med unntak av depositum, eventuell avbestillingsforsikring og ikke-refunderbare arrangement.
  • Ved avbestilling fra og med dag 44 før avreise, eller når den endelige betalingen er gjort, er det ingen tilbakebetaling av reisen.

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme unntak ved enkelte bestillinger. Vi vil informere dere i forbindelse med bekreftelse av reisen om deres avtale skiller seg fra reglene ovenfor. Avbestilling skal skje skriftlig via e-post.

(kostnaden for tilleggsbestillinger f.eks. teaterbilletter, fotballbilletter, middager og lignende som det ikke er refusjonsmuligheter for hos leverandøren, refunderes ikke. Dette blir det opplyst om i avtalen)

Avbestillingsforsikring
En avbestillingsforsikring er alltid uten egenandel og dekker utgiftene dine hvis du avbestiller reisen din på grunn av:

  • Akutt sykdom, ulykke eller dødsfall enten hos deg, nærmeste familie eller den du reiser med.
  • Oppsigelse fra jobb eller skade på boligen.

Forsikringen som betales samtidig med depositum/bekreftelse av turen , fra 145,- pr. person.

Avbestillingsforsikringen refunderes ikke ved en eventuell avbestilling.

Navnerapportering
Navnerapportering skal, om ikke annet er avtalt, skje i forbindelse med innbetaling av sluttbeløpet. Merk at bestemmelsene for navnerapportering/-endringer kan variere fra flyselskap til flyselskap og vil bli opplyst om i tilbudet. Navnelister på romfordeling på hotell skal leveres samtidig.

Forbehold
Prisen er basert på antall deltagere ifølge tilbud (aldri mindre enn 10 personer) og på da gjeldende tariffer, reiserute, valutakurser og andre pr tiden kjente forhold. Vi tar forbehold for endringer i disse forhold.

Reiseforsikring
Det er opp til den enkelte å forsikre seg om at de har en dekkende reiseforsikring. Har ikke den enkelte dette, anbefaler vi at det tegnes ved bestilling av reisen.
Priseksempel per person, innom europa 3 netter: 295,-
Ta kontakt med din selger for mer informasjon.