Reisefeber ønsker å bidra til mer bærekraftig reising. Dette gjør vi blant annet gjennom å samarbeide med Fly Green Fund, som gir deg mulighet til å redusere klimaavtrykket ditt når du reiser med fly. Når du betaler for flybilletten, kan du foreta tilvalget “klimareduksjon” i prisen. Slik bidrar du til at flyet du reiser med, kjører på biodrivstoff – og dermed opererer mer bærekraftig.

Slik fungerer det

Når du bestiller flybilletten din hos Reisefeber, har du mulighet til å betale 100 kroner i tilvalg for biodrivstoff. Takket være bidraget ditt kan Fly Green Fund levere tilsvarende mer bioflydrivstoff i det nordiske flysystemet. Bioflydrivstoffet fra foretaket reduserer CO2-utslippet med opptil 80 % og er for tiden det eneste drivstoffet som anses å kunne minske utslippene fra flyreiser også i framtiden.

Hit går pengene

Bidraget ditt går uavkortet til Fly Green Fund. Av pengene bruker foretaket 75 % til innkjøp av bioflydrivstoff og 25 % til å finansiere kontinuerlig storskalaproduksjon i Sverige.

Hva er Fly Green Fund?

Fly Green Fund er et nonprofitforetak som gir selskaper og privatpersoner mulighet til å redusere sitt klimaavtrykk ved flyreiser. Foretakets mål er å få i gang markedet for bioflydrivstoff i Norden.

Foretaket ble startet i 2015 av SkyNRG, Karlstad flyplass og NISE (Nordic Initiative Sustainable Aviation). Partnere som betaler for administrative avgifter, er EFS og Swedavia.

Bioflydrivstoff og lokal produksjon

Bioflydrivstoff av bioråvarer

Bioflydrivstoffet produseres av flere forskjellige bioråvarar som matavfall, alger og skogsavfall. Drivstoffet blandes deretter med det fossile drivstoffet uten at det kreves noen forandringer av flyene.

Ved flyvninger i Norden har man brukt frityrolje som drivstoff, hvilket minsker CO2-utslippet med ca. 80 % sammenliknet med fossilt flydrivstoff. Man har også benyttet olje fra planten camelina, som kan minske CO2-utslippet med 60 %.

Lokal produksjon et mål

I dag produseres bioflydrivstoffet kun ved AltAirs anlegg i California og kjøpes via SkyNRG. Et av Fly Green Funds mål er at det skal produseres mer lokalt, og på lokale råvarer. Derfor er det viktig at produksjonen kommer i gang i Norden.

Støtt Fly Green Fund når du bestiller din neste flyreise, da bidrar du til mer bærekraftig reising.